Kwaliteit en cliënttevredenheid

afbeelding-kwaliteit2


Download hieronder het
HKZ-kwaliteitscertificaat

cover-HKZ-certificaat-2016-2018

 

Visie NOVIzorg op kwaliteit

De uitgangspunten van NOVIzorg zijn: het bevorderen van de integratie door diverse groepen in één gebouw samen te laten komen, en de individuele ontwikkeling van cliënten bevorderen door een professionele cognitieve training in te bouwen in de activiteiten die we aanbieden.

Om de kwaliteiten van de cliënt tot hun recht te laten komen, wordt gebruik gemaakt van diverse trainingen. Het onderscheidende karakter zit vooral in de aanpak. NOVIzorg hanteert bij haar activiteiten een kleine groepsgrootte waarbij een individuele benadering en veel aandacht voor de cliënt centraal staan. Cognitieve training en de aandacht voor sociale vaardigheden lopen als een rode draad door de organisatie, en integratie wordt zo veel als mogelijk bevorderd. We leggen de nadruk op het trainen van cliënten in plaats van bezighouden: Uit mensen halen wat er nog in zit, en niet rustig toekijken. NOVIzorg wil op zorgvragen een adequaat antwoord bieden door volledig vraaggericht te werken. Zorg op maat staat voorop. De cliënt bepaalt, de medewerker ondersteunt en begeleidt. Wij bieden voor elk probleem een oplossing en anders zoeken we er één.

Cliëntmeting

Een integraal onderdeel van het meten van kwaliteit is de cliëntmeting. Jaarlijks wordt er bij NOVIzorg een cliëntervaringsonderzoek gehouden onder de cliënten. Het cliëntervaringsonderzoek heeft tot doel om een beeld te geven van de ervaringen van de cliënten: waarover is de cliënt tevreden, wat kan beter en wat vindt de cliënt belangrijk als het gaat om de begeleiding, de begeleiders en het zorgplan? Resultaten worden gebruikt om de zorg en dienstverlening (nog) beter te laten aansluiten op de wensen van de cliënten.

In december 2016 is onder de Wmo cliënten van Zuid-Limburg een cliëntervaringsonderzoek gehouden. 176 cliënten hebben deelgenomen aan dit onderzoek en de respons onder de cliënten was 75%. Zowel bij cliënten met dagbesteding als cliënten met individuele begeleiding werd het onderzoek afgenomen. De vragen die in het onderzoek aan bod kwamen hadden betrekking op de activiteiten, de begeleiders, de organisatie en het zorgplan. De cliënttevredenheid scoorde hoog: de cliënten gaven NOVIzorg een gemiddelde cijfer van een 8,3. Daarnaast zijn 87% van de cliënten tevreden met de begeleiders. Een stijging van 3% ten opzichte van de meting in 2015. Hier zijn we erg trots op!

Meer over dit cliëntervaringsonderzoek kunt u teruglezen in het document “Cliëntervaringsonderzoek december 2016” onder downloads.

Of klik op onderstaande link om het document te downloaden.

icon pdf Cliëntervaringsonderzoek december 2016